Te jemi te paret duke besuar ne integritet, ndershmeri dhe punen me klientet tane.

Te jemi te vendosur per zmadhimin e territorit te shperndarjes dhe investimin ne specializimin e personelit
Kliente te kenaqur me shperndarjen ne kohe dhe cilesi te barnave nga ne tek ata!

Promovim i barnave te reja duke sjelle me te miren e experiences boterore tek mjeket dhe farmacistet
CILESIA, GARANCIA JONE
PER SHENDETIN TUAJ!

IMI FARMA Shpk eshte krijuar ne vitin 1994. Ajo ben blerje e shitje me shumice e pakice, import-eksport te produkteve farmaceutike humane dhe veterinare, te pajisjeve mjekesore, kozmetike, te produkteve ushqimore humane e veterinare te perdorimit te gjere, krijimi dhe shfrytezimi i klinikave mjeksore si edhe botimi I materialeve te ndryshme mjeksore etj.

Impenjimi yne eshte vazhdimisht i drejtuar ne garantimin e cilesise maksimale ne sherbim nepermjet transparences, saktesise, teknologjise se ofruar, ndjekjen e rregullave e procedurave. IMI Farma me ekipin e saj te specialisteve ze nje pozicion lider ne tregun farmaceutik shqiptar te distribucionit te medikamenteve duke qene nje nder tre ndermarrjet distributore me te medha ne Shqiperi me nje faturim vjetor prej 10 milion Euro.

Me shume

 

OBJEKTIVI YNE
  • Te kenaqim klientet tane nepermjet sherbimeve te reja
  • Shperndarja ne kohe dhe cilesi e produkteve te tregtuara nga ne tek klientet tane
  • Zmadhimi I territorit te shperndarjes
  • Investimi ne specializimin e personelit tone
VLERAT TONA
  • Ne jemi shume te lidhur me klientet tane
  • Ne besojme ne integritet, ndershmeri dhe pune
  • Ne kultivojme mirekuptimin nepermjet respektit dhe dialogut
  • Jemi te vendosur ne objektivat tona dhe realizimin e tyre